Ympäristöbonuskohteiden äänestys käynnissä

Äänestä meitä vuoden 2022 Ympäristöbonuskohteeksi!
🌱
Partioaitan Ympäristöbonuskohteen äänestys on käynnissä 15.11.-20.12.2021. Vuoden aikana kertynyt 1% Ympäristöbonus käytetään lyhentämättömänä hankkeiden tukemiseen ja se jaetaan viidelle eniten ääniä saaneelle kohteelle.
🌱
Äänestykseen pääset tästä.
Äänestää voi vain 365-klubin jäsen. Liittyminen on helppoa, nopeaa ja ilmaista ja sen voi tehdä tästä.
Kohde-esittelyymme pääset täältä.
🌱
Pyhäjärvi-instituutin Ympäristöbonuskohteena on Selkämeren rannikkovedet ravinnekurilla kuntoon. Bonuksen avulla vähennetään Selkämeren rannikkovesiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta maatalouden ympäristösuojelukeinoin. Vähentämällä valuma-alueelta tulevaa fosfori- ja typpikuormitusta, vähennämme mm. sinilevien kasvumahdollisuuksia, rantojen umpeenkasvua ja sitä kautta ylläpidämme Selkämeren saariston virtausolosuhteita ja pohjan happitilannetta. Ravinnekuormitusta vähentämällä vaikutamme positiivisesti kalakantoihin ja meriluonnon monimuotoisuuteen.
🌱
Ravinnekuormituksen vähentäminen on jo parhaillaan käynnissä. Esimerkiksi rakennekalkin käytöstä savimaiden maanparannusaineena ja ravinnekuormituksen vähentäjänä on saatu lupaavia tuloksia Eurajoen vesistöalueella, joka purkaa vetensä Selkämereen. Oikein kohdennettuna ja toteutettuna rakennekalkitus parantaa maan mururakennetta ja vedenläpäisevyyttä pienentäen eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Rakennekalkituksen kaltaisilla kohdennetuilla toimilla pystytään vähentämään ravinnekuormitusta ilmastonmuutoksen haastaessa monet perinteisemmät vesiensuojelukeinot. Ympäristöbonuksella toteutetaan ravinnekuormitusta vähentäviä toimia Eurajoen vesistöalueella yhteistyössä viljelijöiden kanssa. Konkreettiset kohteet ja toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2022 aikana.
🌱
Nyt kaikki äänestämään!
T: Pyhäjärvi-instituutin väki