Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Tiesitkö että: Maapallon vedestä 97,5% on suolaista ja 2,5 % makeaa. Makeasta vedestä suurin osa on lumena tai jäänä. Vain noin 1 prosentti on ihmisten käytettävänä. (lähde: ykliitto.fi)💦Maailman vesipäivää on vietetty jo vuodesta 1992. Sen tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomi haluaa tehdä yrityksistään maailman vesivastuullisimpia vuoteen 2030 mennessä. Vesivastuullinen toiminta on osa yritysten ympäristövastuuta.💦Vedelläkävijät-yritysvastuuhankkeen sivujen mukaan yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan kaikkea yritysten veteen ja sen käyttöön liittyvää toimintaa, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista sekä ympäristöllisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Vesivastuukysymykset kytkeytyvät niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen kuin yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.💦Yrityksillä on suuri merkitys vesivastuullisuuden lisäämisessä johtuen niin yritysten suorasta veden käytöstä kuin niiden toiminnan vesistövaikutuksista. Yritysten vesivastuutoimet voivat pitää sisällään niin turvallisen juomaveden ja sanitaation varmistamisen työntekijöille, vesistöjen kunnostushankkeita kuin veden näkökulmasta kestävämpien raaka-aineiden ja tuotteiden kehittämistä. Vesi on monen yrityksen toiminnan ja arvo- ja hankintaketjujen keskeisiä tekijöitä. 💦Pyhäjärvi-instituutti on mukana Vedelläkävijät-yritysvastuuhanketta. Hanke tukee vesivastuullisuuden päämäärän saavuttamista ja ratkoo pienten ja keskisuurten yritysten vastuulliseen vedenkäyttöön liittyviä haasteita. Hanketta ovat toteuttamassa @suomen_vesistosaatio, Finnish Water Forum, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Rapid Action Group RAG 💦Miten Suomesta kehitetään maailman vesivastuullisimpien yritysten mallimaa? Tule kuuntelemaan webinaaria: Mikä ihmeen vesivastuu! tänään klo 9-10.15. Linkin tilaisuuteen löydät Suomen vesistösäätiön sivuilta: vesistosaatio.fi/vedellakavijat💦#maailmanvesipäivä #worldwaterday #vesivastuullisuus #vesivastuu #ympäristövastuu #ympäristövastuullisuus #vastuullisuus #puhdasvesiparemmateväät ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Miten Suomesta kehitetään maailman vesivastuullisimpien yritysten mallimaa? Huomenna keskiviikkona vietetään Maailman vesipäivää. Vedelläkävijät järjestävät 22.3. klo 9-10.15 webinaarin aiheella: Mikä ihmeen vesivastuu? Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan. Ilmoittautumista ei tarvita, vaan mukaan pääsee Suomen vesistösäätiön hankesivulta löytyvän linkin kautta. Tilaisuus on suunnattu PK-yrityksille.Yrityksillä on suuri merkitys vesivastuullisuuden lisäämisessä. Yritysten vesivastuullisuudella tarkoitetaan kaikkea yritysten veteen ja sen käyttöön liittyvää toimintaa, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista sekä ympäristöllisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa. Vesivastuukysymykset kytkeytyvät niin ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen kuin yrityksen toiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.Teams-webinaari: Mikä ihmeen vesivastuu?Ajankohta: ke 22.3.2023 klo 9–10.15Ohjelma:💧 Avaus (Heli Heinonen, Suomen vesistösäätiö)💧 Mikä vesivastuu? (Pia Högmander, Suomen ympäristökeskus SYKE)💧 Vesivastuu osana yrityksen ympäristövastuuta (Pekka Maijala, Pyhäjärvi-instituutti)💧 Suomalaisten yritysten vesivastuu – haasteista mahdollisuuksiksi (Mikko Halonen, Gaia Consulting Oy)💧 Vesivastuullisesti kohti kansainvälisiä markkinoita (Saara Leppänen, Finnish Water Forum)💧 Yritysten vesivastuu 2030 -palvelukonseptin kehittäminen. Vedelläkävijät: Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hankkeen esittely (Heli Heinonen, Suomen vesistösäätiö)Webinaari järjestetään osana Vedelläkävijät: Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030? -hanketta. PK-yrityksille suunnattu webinaari on maksuton eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Webinaarin osallistumislinkki sekä tietoa hankkeesta löytyy osoitteesta vesistosaatio.fi/vedellakavijat#vesivastuu #vedelläkävijät #yrityksenvesivastuu #ympäristövastuu ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Vielä ehtii ilmoittautua mukaan! ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Tänään 20.3. kello 14–16 jatketaan Pienvesihelmi-hankkeemme pienvesiin pureutuvaa webinaarisarjaamme lampien parissa.Webinaarissa esitellään lampien inventointimenetelmiä ja opitaan tunnistamaan lampien tilaa heikentäviä tekijöitä. Esimerkkien avulla käydään läpi lampien kunnostussuunnittelun menetelmiä ja mahdollisuuksia.Kouluttajina webinaarissa kuullaan Jarkko Leka (VALONIA), Veli-Matti Sorvari (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) ja Roosa Kemppi (Varsinais-Suomen Ely-Keskus, Turku).Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:💧 Mitkä tekijät ovat heikentäneet lampien tilaa?💧 Miten lampien tilaa ja kunnostusmahdollisuuksia inventoidaan?💧 Mitä ovat lampien kunnostusmenetelmät? Millaista suunnittelua lampikunnostukset vaativat?💧 Mitä tavoitteita kunnostuksilla pyritään saavuttamaan?Webinaari on maksuton ja avoin kaikille, eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Webinaarista julkaistaan tallenne.🔗 Osallistumislinkin Teams-webinaariin löydät täältä: vesistosaatio.fi/suojele-ja-kunnosta-pienvesia…/Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! 💙 Webinaarisarja järjestetään osana Pienvesi-HELMI-hanketta, jonka tavoitteena on Suomen pienvesien tilan parantaminen. Hanke saa rahoituksen ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta, jossa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.#pienvesihelmi #webinaarisarja #pienvedet #helmielinympäristöohjelma #helmi #helmiohjelma ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.